Niepoprawna pisownia

odzierz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

odzież

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik odzież poprawnie zapisuje się przez ż. Wyjaśnia to zasada języka polskiego, która mówi, że ż zapisujemy w wyrazach obcego pochodzenia, które kończą się na: -aż albo -eż oraz w takich wyrazach, w których nie wymienia się na r. Odzież jest słowem, które zostało zapożyczone z języka ukraińskiego: odéža, ódiž.
Odzież to synonim słowa ubranie. Jest to okrycie, które ma na celu okrywać ciało, aby chronić je na przykład przed wychłodzeniem, deszczem, albo nadmiernymi promieniami słonecznymi. Służy również do tego, aby okrywać miejsca intymne.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy zacząłem na poważnie zajmować się sportem, postanowiłem kupić odzież termoaktywną.
Warto zainwestować w markową odzież, ponieważ jest doskonale wykonana i można z niej dłużej korzystać.
Byłyśmy wczoraj w galerii handlowej i kupiłyśmy nową odzieżą dla maszej Justynki na kolonię.


Niepoprawna pisownia

odziesz

Niepoprawna pisownia