Niepoprawna pisownia

odzierz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

odzież

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

odziesz

Niepoprawna pisownia