Obie formy są poprawne i zależą od kontekstu. Sprawdź definicje, aby poznać szczegółowo znaczenie obu słów. Z uwagi na to, że słowa te różnią się znaczeniem, nie mogą być w żadnej sytuacji stosowane zamiennie!

Poprawna pisownia

cielę

Poprawna pisownia, znaczenie: najczęściej poprawną formą zapisu będzie cielę z samogłoską na końcu. Zgodnie z zasadami, które obowiązują w języku polskim, nazwy istot rodzaju nijakiego, nie zaliczające się do dorosłych osobników, zapisujemy w mianowniku, a także bierniku liczby pojedynczej z literą , np. dziecię, kocię, jagnię, cielę.cielę jest to młode krowy lub żubra. Określenie to stosuje się w odniesieniu do zwierząt roślinożernych. Wyraz ten ma również swoje potoczne znaczenie, które oznacza, że dana osoba jest nierozgarnięta, nieporadna.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy Marysia pojechała na wieś do cioci i po raz pierwszy zobaczyła cielę, była zachwycona i chciała się z nim bawić.
Spójrz na niego, nie tylko idzie jak cielę, ale również się tak zachowuje, ja nie wiem, jak sobie poradzi w życiu.
Moja sąsiadka powiedziała, że niedawno sprzedała cielę krowy, a z tego, co pamiętam, był to młody byk.


Poprawna pisownia

ciele

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawne jako forma słowa ciało (miejscownik odpowiadający na pytania: o kim? o czym?). Ciało to organizm ludzki lub zwierzęcy jako całość, zwłoki, tkanki obrastające szkielet człowieka lub zwierzęcia, obiekt lub substancja o określonych właściwościach, w matematyce: dowolny zbiór co najmniej dwóch elementów.

Przykłady poprawnej pisowni

Moje ulubione przysłowie, a w zasadzie maksyma, zgodnie z którą żyję to: w zdrowym ciele zdrowy duch.
Przy ciele denatki leżał zakrwawiony nóż oraz dziwny, okrągły przedmiot.
Lekarz znalazł w ciele pacjentki zaszyte narzędzie chirurgiczne.