Poprawna pisownia

herezja

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo herezja musi być zapisywane przez h. Jest to wynikiem jego pochodzenia z języka greckiego, gdzie hairesis oznacza wybierać. Zgodnie z zasadami polszczyzny, wyrazy zapożyczone powinny być zapisywane zgodnie z oryginałem.
Herezja to doktryna religijna, która nakazuje odrzucić dotychczasowe władze, które postrzega za błędne. Często odrzuca także same wcześniejsze doktryny i poglądy.

Przykłady poprawnej pisowni

Herezja to często wybiórcza interpretacja prawd wiary, korzystanie tylko z niektórych pism kościoła.
Herezja nie jest tym samym co schizma, czyli wypowiedzenie posłuszeństwa głowie kościoła.
W kościele katolickim wyróżnia się wiele doktryn będących herezją, między innymi gnostycyzm.


Niepoprawna pisownia

cherezja

Niepoprawna pisownia