Niepoprawna pisownia

nienajgorzej

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie najgorzej

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu jest nie najgorzej. Tłumaczy to zasada ortograficzna języka polskiego, która mówi, że partykułę nie, którą używa się jako wykładnik zaprzeczenia, zapisujemy rozdzielnie w połączeniu z przymiotnikami, a także przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym.
Nie najgorzej oznacza, że coś nie jest ani złe, ani dobre, bądź też, że nie zostało wykonane z najlepszym wynikiem, choć można to zaakceptować.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie najgorzej sprawdził się podczas tego wyścigu, choć, jak na jego możliwości, to mogło być znacznie lepiej.
Nie najgorzej wykonała to zadanie, ale wiem, że stać ją na więcej, dlatego nie postawię tym razem żadnej oceny.
Nie najgorzej wyglądają na tobie te spodnie, jednakże wolałbym, abyś wybrała tamte.


Niepoprawna pisownia

nienaj gorzej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie naj gorzej

Niepoprawna pisownia