Niepoprawna pisownia

łafki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ławki

Poprawna pisownia