Poprawna pisownia

wariacie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

warjacie

Niepoprawna pisownia