Niepoprawna pisownia

niebyle

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie byle

Poprawna pisownia, znaczenie: nie byle to określenie, stosowane do uwypuklenia jakiejś cechy, na przykład do uwidocznienia, że ktoś lub coś nie jest przeciętne, czy mało istotne. W innym kontekście może z kolei wyrażać, że dana sytuacja lub przedmiot może nie mieć szczególnego znaczenia.
Nie byle zapisujemy rozłącznie. Zgodnie z zasadami języka polskiego, partykułę przeczącą nie w połączeniu z partykułą byle, zawsze zapisujemy osobno.

Przykłady poprawnej pisowni

Dlaczego zrobiłeś to byle jak? Jeśli nie miałeś chęci wykonywać tego zadania, to trzeba było się do tego nie zabierać.
Zrobiłem to nie byle jak, dlatego mam nadzieję, że tym razem nie będziesz miał żadnych uwag do mojej pracy.
Chciałbym, żebyś zrobił to nie byle bo nie chcę po raz kolejny poprawiać po Tobie tej fuszerki.