Poprawna pisownia

nie byłoby

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo byłoby w języku polskim oznacza osobową formę czasownika być, która występuje w trzeciej osobie, w trybie przypuszczającym. Tryb przypuszczający czasownika zawiera zawsze informacje albo życzenia spełnienia jakiejś czynności lub stanu, które mogą zaistnieć w przyszłości. W trybie przypuszczającym nie różnicujemy czasów. W trybie przypuszczającym razem z formą osobową czasownika stosowana jest charakterystyczna partykuła: bym, byś, by. Z formą osobową czasownika partykułę bym, byś, by zawsze piszemy łącznie, w związku z tym pisownia łączna słowa byłoby jest poprawną formą. Dodanie partykuły nie (zapisywanej zawsze bezwzględnie rozdzielnie) sprawia, że wyrażenie staje się przeczeniem.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie byłoby zbyt miło, gdybyś zachowywał się przy gościach tak jak zachowujesz się przy mnie.
Nie chcę się nad tym zastanawiać i gdybać na zasadzie, co to nie byłoby, gdyby…
Nie byłoby zbyt dobrze, gdyby jutro przez cały dzień padał deszcz, pokrzyżuje nam to plany.


Niepoprawna pisownia

nie było by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niebyłoby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niebyło by

Niepoprawna pisownia