Niepoprawna pisownia

fer

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

fair

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyna poprawna forma tego słowa to fair. Zostało ono zapożyczone z języka angielskiego i jest zapisywane w zgodzie z oryginałem.
Fair oznacza sprawiedliwie, uczciwie. Używa się go zazwyczaj w kontekście rozgrywek sportowych i zachowania graczy podczas nich, ale może zostać wykorzystane także do opisu każdego innego zachowania, które było lub nie było zgodne z uczciwymi zasadami.

Przykłady poprawnej pisowni

Pamiętajcie, zasady fair play obowiązują was w każdym meczu, zarówno z inną klasą, jak i inną szkołą.
Kasia nie postępuje fair, kiedy opowiada o tajemnicach Marysi innym koleżankom ze swojej klasy.
Mariola bardzo rozzłościła się na Tomka, kiedy dowiedziała się, że nie zachowywał się fair wobec niej.