Poprawna pisownia

kroi

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo kroi należy zapisywać przez i na końcu. Jest to wyraz pochodzący od bezokolicznika kroić, w którym temat stanowi cząstka kroi. W czasie teraźniejszym w trzeciej osobie liczby pojedynczej wykorzystujemy wyłącznie sam temat, bez końcówki fleksyjnej, czyli właśnie kroi, co warunkuje taką, a nie inną pisownię.
Kroi oznacza, że osoba trzecia wykonuje czynność dzielenia na części za pomocą noża. Zazwyczaj odnosi się to do dzielenia jakiejś potrawy. W przenośni oznacza, że coś się szykuje, spodziewamy się, że niedługo nadejdzie.

Przykłady poprawnej pisowni

Anna zawsze kroi chleb na grube pajdy, pomimo że jej córka za takimi nie przepada i woli cienkie.
Ta maszyna kroi chleb na idealnie równe kromki, a następnie samodzielnie pakuje w folię.
Kroi się tutaj jakaś większa afera, więc lepiej zachowaj czujność i nie daj się w nim wrobić.


Niepoprawna pisownia

kroji

Niepoprawna pisownia