Niepoprawna pisownia

żądzić

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rządzić

Poprawna pisownia, znaczenie: rządzić, czyli inaczej sprawować rządy, kierować państwem lub innymi osobami, wydawać polecenia, dominować, mieć decydujący wpływ na wszystkie sprawy. Można rządzić kimś lub czymś lub rządzić się.
Pisownia słowa rządzić przez rz nie jest podyktowana żadną regułą ortograficzną, ponieważ w tym przypadku nie jest wymienne na r. Jedynie etymologiczne pochodzenie od staropolskiego określenia rzędzić oraz umieszczenie w Słowniku Etymologicznym Języka Polskiego z 1927 roku przez Aleksandra Brücknera słowa rządzić utwierdza jego pisownię przez rz.
Jest to czasownik w formie bezokolicznika. Synonimy: być u władzy, władać, panować. Wyrazy pokrewne: rządy (rzeczownik), zarządzać (czasownik), rządowy (przymiotnik).

Przykłady poprawnej pisowni

Zobacz Kasiu ten nowy kierownik nie umie w ogóle rządzić, takiego bałaganu w kuchni i na stołówce to już dawno nie widziałam.
Nauczycielka poskarżyła się na nowego ucznia, że jest niegrzeczny, nikogo nie słucha i jedyne co lubi to rządzić i dyrygować innymi dziećmi.
Każdy chce rządzić i robić wszystko po swojemu.


Niepoprawna pisownia

rzondzić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żondzić

Niepoprawna pisownia