Poprawna pisownia

trudno dostępny

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie trudno dostępny może być wykorzystane do opisu przedmiotu, który nie jest łatwy do znalezienia i kupienia. Dotyczy również miejsc, które ze względu na ograniczenia, utrudnienia lub ukształtowanie terenu nie są łatwe do przebycia.
Trudno dostępny należy zapisywać oddzielnie. Jest to połączenie przysłówka (trudno) i przymiotnika (dostępny), a tego typu zestawienia w języku polskim zawsze pisze się rozłącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten zegarek jest na wagę złota. Jest obecnie niezwykle trudno dostępny w Europie i Azji.
Jej ojciec musi być bardzo bogaty, skoro kupił jej ten samochód. On jest trudno dostępny.
Zapuściła się samotnie na trudno dostępny teren, po czym bardzo tego żałowała, nie mogąc wrócić.


Niepoprawna pisownia

trudnodostępny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

trudno-dostępny

Niepoprawna pisownia