Poprawna pisownia

niepoprawnie

Poprawna pisownia, znaczenie: niepoprawnie oznacza w języku polskim tyle, co niezgodnie z ustalonymi zasadami. Wyrazem tym można określić także coś, czego nie da się poprawić i jest błędne, złe.
Niepoprawnie gramatycznie jest przysłówkiem. Wyraz ten prawidłowo pisze się łącznie z partykułą nie. Obowiązuje tu zasada ortograficzna, która mówi, że w przypadku przysłówka utworzonego od przymiotnika w stopniu równym, pisownia tego wyrazu z partykułą nie jest łączna. Słowo poprawnie pochodzi od wyrazu poprawny, dlatego ich zaprzeczenia w formie z partykułą nie piszemy razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Niepoprawnie wyrażona myśl stała się początkiem wielkiej rodzinnej awantury.
Niepoprawnie wypełniony wniosek spowodował odrzucenie twojej prośby o podwyżkę.
Twoje dokumenty, złożone w sprawie zatwierdzenia projektu, są niepoprawnie napisane.


Niepoprawna pisownia

nie poprawnie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie: Nie poprawnie, lecz błędnie.