Niepoprawna pisownia

tym czasem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tymczasem

Poprawna pisownia, znaczenie: przysłówek sygnalizujący treść przeciwstawną do tego, co przed chwilą zostało powiedziane, a także sygnalizujący treść, która jest niezgodna oczekiwaniami, które zostały właśnie wypowiedziane. Używane także jako forma pożegnania na krótki okres. Inne znaczenia tymczasem to: podczas gdy, w tym samym czasie, jednak, podczas tego czasu, do zobaczenia i na razie. Jedyną dopuszczalną formą zapisu jest pisownia łączna, ponieważ tymczasem stanowi nierozerwalną całość znaczeniową i w takiej sytuacji zasady ortografii nie dopuszczają pisowni rozłącznej. Lista synonimów to między innymi: a tymczasem, jednak, podczas gdy, trzymaj się, na razie i bywaj.

Przykłady poprawnej pisowni

Lubię muzykę klasyczną, tymczasem moja małżonka woli muzykę rozrywkową, w szczególności pop.
Tymczasem Basiu, pamiętaj, że spotykamy się dziś wieczorem na przyjęciu o dwudziestej!
Miałem cichą nadzieję wypocząć na tej delegacji, tymczasem okazała się być znacznie bardziej uciążliwa niż codzienna praca.