Poprawna pisownia

tchórz

Poprawna pisownia, znaczenie: tchórz jest to rzeczownik, który w języku polskim posiada dwa znaczenia. Jest to zwierzę – podobny do łasicy ssak, który zasiedla niemal całą Europę. Tchórzami nazywamy również ludzi łatwo ulegających uczuciu strachu, bojaźliwych, mało odważnych.
Jedyną prawidłową formą zapisu tego wyrazu jest pisownia przez ch, ó oraz przez rz. Pisownię przez ch należy po prostu zapamiętać – warto skojarzyć, że w języku polskim po spółgłoskach dwuznak ten pojawia się znacznie częściej niż h. Ó oraz rz zapisujemy ze względu na etymologię tego słowa. Wywodzi się ono prawdopodobnie z języka starosłowiańskiego, w którym występował termin tórz, do dziś obecny na przykład w gwarze kaszubskiej jako tkórz. Dodatkowo rz zapisujemy dlatego, że znajduje się ono na końcu wyrazu.

Przykłady poprawnej pisowni

Spójrz na niego! Boi się podejść do tak malutkiego psa, co za tchórz!
Będąc na wyprawie w lesie widziałam dziwne zwierzę. Mój tata był przekonany, że był to tchórz.
Nie możesz zachowywać się jak tchórz. Musisz wreszcie się z nim skonfrontować.


Niepoprawna pisownia

tchurz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

thórz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tchóż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tchósz

Niepoprawna pisownia