Niepoprawna pisownia

drrzeć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drżeć

Poprawna pisownia, znaczenie: czasownik drżeć odnosi się do drgania, trzęsienia się. Oznacza także strach. Można mówić o drżącym świetle, które migocze, albo głosie, jeśli jego brzmienie jest nierówne albo załamuje się.
Drżeć musi być zapisane przez ż, co wynika z zasady mówiącej, że spółgłoskę ż zapisuje się zawsze po literach r, l, ł, n. Dodatkowo występuje tutaj możliwość wymiany ż na g w pokrewnym słowie drganie.

Przykłady poprawnej pisowni

Kasia zaczęła drżeć ze strachu, kiedy zobaczyła, jak zbliża się w jej stronę duży, groźny pies.
Jej głos mocno drżał, kiedy opowiadała z przejęciem historię swojego smutnego życia.
Kiedy zaczął nieopanowanie drżeć, uświadomił sobie, że najprawdopodobniej ma gorączkę.


Niepoprawna pisownia

drszeć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

drżedź

Niepoprawna pisownia