Niepoprawna pisownia

rzargon

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żargon

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo żargon oznacza zespół składowych elementów języka, które związane są z konkretnym nazewnictwem w danej dziedzinie (np. naukowej) albo grupie społecznej (subkulturze, zawodzie). Często jest niezrozumiały dla osób, które nie należą do danego środowiska.
Żargon wywodzi się z języka francuskiego. W oryginale słowo to brzmi jargon, a jego polska wersja powstała na podstawie wymowy oryginalnego wyrazu.

Przykłady poprawnej pisowni

Paryski żargon, używany w pewnych subkulturach, może być zupełnie niezrozumiały dla innych osób.
Używany przez nią żargon naukowy sprawiał, że wszyscy uważali ją za bardzo wyniosłą osobę.
Agnieszce było bardzo trudno zrozumieć prawniczy żargon, którym posługiwali się jej starsi bracia.


Niepoprawna pisownia

szargon

Niepoprawna pisownia