Poprawna pisownia

niemiarodajna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie miarodajna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie miaro dajna

Niepoprawna pisownia