Niepoprawna pisownia

po gryzł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pogryzł

Poprawna pisownia