Poprawna pisownia

pszczoła

Poprawna pisownia, znaczenie: pszczoła jest latającym owadem z grupy żądłówek. Żywi się pokarmem roślinnym, pyłkiem i nektarem. Pszczoła jest pożytecznym owadem, ponieważ zapyla kwiaty. Pszczoły mieszkają w ulach, a ich społeczność składa się z robotnic, trutni i królowej matki. Najbardziej popularnym gatunkiem jest pszczoła miodna, hodowana w celu pozyskania miodu.
Pszczoła jest rzeczownikiem rodzaju żeńskiego. Pisownia przez sz jest wyjątkiem od reguły, ponieważ nie jest poparta żadną zasadą ortograficzną. Wyrazy pokrewne: pszczelarz, pszczelny.
Słowo pszczoła pochodzi od staropolskiego pczoła. W historycznych zapisach w słowie pszczoła nigdy nie pojawiła się litera r. Jedynie przed cz weszło sz, jako rozszerzenie artykulacyjne.

Przykłady poprawnej pisowni

Na sprawdzianie z biologii musiałam odpowiedzieć na pytanie: czym się różni pszczoła od osy?
Pszczoła to bardzo pożyteczny owad, dzięki niej możemy jeść pyszny miodek.
Na stoliku pod parasolem stoi szklanka z sokiem, a nad nią uparcie lata pszczoła.


Niepoprawna pisownia

przczoła

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszyczoła

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżczoła

Niepoprawna pisownia