Niepoprawna pisownia

nie grzeczny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niegrzeczny

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie niegrzeczny odnosi się do osób płci męskiej oraz zwierząt (a czasem wyrażeń, zachowań, słów). Opisuje sytuacje, które odbiegają od przyjętych zasad i sprawiają, że zachowanie danej osoby uważane jest za nieodpowiednie i nieuprzejme.
Niegrzeczny należy zapisywać razem, gdy jest to przymiotnik w stopniu równym. Tego typu słowa zgodnie z zasadami języka polskiego zapisujemy łącznie z partykułą nie.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten komentarz był bardzo niegrzeczny, uważam, że powinnaś przeprosić nauczycielkę.
Twój kot jest tak niegrzeczny, że nie wyobrażam sobie, jak mam się nim zająć przez tydzień.
Kasiu, twój syn był wczoraj tak niegrzeczny, że nie mogłem z nim wytrzymać. Porozmawiaj z nim.