W języku polskim istnieją obie poniższe formy, każda z nich oznacza jednak coś innego i należy znać różnice pomiędzy nimi. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi definicjami i przykładami, po lekturze których nie popełnisz błędu polegającego na pomyleniu tych dwóch na pozór bardzo podobnych słów.

Poprawna pisownia

długą

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie długą to odmieniony w bierniku i narzędniku liczby pojedynczej przymiotnik długa. Jego znaczenie to: mająca dużą długość, czyli znaczny wymiar podłużny, trwająca znaczny czas, niekiedy używa się również tego zwrotu do żartobliwego określenia wysokiej osoby.
W przypadku odmiany przymiotnika długą, jedyną dopuszczalną formą zapisu jest wersja pisana przez ą, w myśl obowiązującej w języku polskim zasady, mówiącej, że rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki, zaimki i imiesłowy rodzaju żeńskiego w narzędniku i bierniku zapisujemy przez ą. Błędy w pisowni mogą wynikać z niewystarczająco starannej artykulacji, podczas której słychać połączenie om.

Przykłady poprawnej pisowni

Mieli przed sobą długą drogę, ale również sporo czasu na jej pokonanie.
Na wyjazd zabiorę ze sobą długą, ciepłą kurtkę, bo poranki i wieczory są już coraz chłodniejsze.
Możesz mi polecić jakąś długą książkę? Wyjeżdżam na dwa tygodnie i będę miał dużo wolnego czasu na czytanie.


Poprawna pisownia

długom

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz długom to odmieniony w celowniku liczby mnogiej rzeczownik dług, oznaczający to, co zostało do zapłacenia lub oddania po wzięciu pożyczki lub na podstawie innej umowy. W polszczyźnie obowiązuje zasada, wskazująca, że tak odmienione rzeczowniki należy zawsze kończyć głoskami om.

Przykłady poprawnej pisowni

Tylko swoim rosnącym długom zawdzięczał to, że wreszcie się opamiętał i przestał uprawiać hazard.
Szef przyglądał się rosnącym długom firmy rozważając redukcję zatrudnienia i kredytowanie działalności bieżącej.
Dzięki swoim długom niedługo nie opędzisz się od komorników, zajmij się tym problemem czym prędzej.