Niepoprawna pisownia

natemat

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

na temat

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie to oznacza: zgodnie z tematem, co dotyczy, jeśli chodzi o, w kwestii czegoś, w odniesieniu do, według problemu, co do, według zagadnienia. Jest to wyrażenie przyimkowe. We współczesnej polszczyźnie nazywamy tak zestawienia przyimków z innymi częściami mowy. Mogą to byś rzeczowniki, zaimki, przysłówki czy też liczebniki. Należy zapamiętać, że znaczną większość wyrażeń przyimkowych należy zapisywać osobno i tak też jest w przypadku powyższego sformułowania.
Nieco myląca może okazać się nazwa popularnego serwisu informacyjnego – natemat.pl. Pamiętajmy, by się nią nie sugerować.
Warto również zapamiętać, że wyrażenie na temat stosunkowo często zapisywane jest pod postacią skrótu – nt. Ważne jest, by zawsze kończyć go kropką. W języku polskim istnieją dwa podobnie wyglądające skróty – ten opisany wcześniej oraz NT (bez kropki), oznaczający Nowy Testament.

Przykłady poprawnej pisowni

Usiądź. Musimy porozmawiać na temat Twojego ostatniego wybryku.
Od czasów wypadku, moja siostra nie wsiadła jeszcze do samochodu, unika nawet rozmów na temat motoryzacji.
Widziałeś tę bójkę? Czy możesz mi powiedzieć coś na temat tego, co tam zaszło?