Wyrazy tępo oraz tempo to dwa różne słowa, posiadające różne znaczenie. W zależności od kontekstu należy używać poprawnie jednego z nich, jednak nie należy jednak stosować ich wymiennie! Zobacz przykłady poniżej i przeczytaj definicję znaczeń.

Poprawna pisownia

tępo

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo tępo jest przysłówkiem, pochodzącym od przymiotnika tępy, dlatego powinno być zawsze zapisane przez ę. Taka pisownia bierze swoje korzenie w języku staropolskim i wiąże się z wyraźnym artykułowanie głosek nosowych, takich jak ą oraz ę.
Słowo tępo odnoszone jest do cech umysłowych człowieka lub ostrości przedmiotu:
1. Oznacza przedmiot wyglądający nieostro, z gładkim zakończeniem
2. Zachowanie związane z małymi zdolnościami umysłowymi, głupota
3. Zachowanie, które jest efektem nudy, apatii, bierności, zniechęcenia

Przykłady poprawnej pisowni

Gapiła się na niego tępo i bez wyrazu.
Kij baseballowy jest tępo zakończony.
Chora dziewczyna gapiła się na mnie tępo, nic nie rozumiejąc.
Pogrążona w depresji kobieta podążała tępo za swoim mężem.


Poprawna pisownia

tempo

Poprawna pisownia, znaczenie: tempo, które jest zapisywane przez em, to słowo zapożyczone z języka włoskiego. Oznacza ono oryginalnie czas i w takim samym kontekście zostało przyjęte do języka polskiego. Ze względu na zapożyczenie, jego pasowania pozostała oryginalna.
Tempo odnosi się do prędkości i posiada następujące znaczenia:
1. Szybkość utworu muzycznego
2. Prędkość następujących po sobie wydarzeń lub działań
3. Rytmiczność, miarowość ruchu

Przykłady poprawnej pisowni

Na koniec biegu maratończycy zwiększyli tempo.
Tempo utworu zostało oznaczone za pomocą liczby.
Lubię muzykę, która ma szybkie tempo.
Możesz zwiększyć tempo pracy? Inaczej będziemy tu siedzieć do wieczora.
Ruch wskazówek zegara odbywa się w miarowym tempie.