Niepoprawna pisownia

owy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ów

Poprawna pisownia, znaczenie: ów, czyli konkretny mężczyzna, ten człowiek. Czasami jest to określenie używane w stosunku do osób nieokreślonych, nie znanych bliżej.
W rodzaju męskim jedynie forma ów jest prawidłowa. W rodzaju żeńskim byłoby owa, w nijakim owo. Słowo to wywodzi się od prasłowiańskiego ovъ, które narzuciło jego pisownię wraz z rozwojem języka.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wyobrażasz sobie nawet, jak ów człowiek działa mi na nerwy i jak szybko tracę cierpliwość w jego obecności.
Ów mężczyzna podejrzewany jest o napad z bronią w ręku i kilka rozbojów, dlatego musisz uważać.
Ów człowiek zachowuje się karygodnie. Niestety nikt nie wie, co zrobić, aby utemperować nieco jego zachowanie.