Poprawna pisownia

też

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo też należy zapisywać przez ż, ponieważ jest partykułą. W partykułach, które kończą się na lub -że, zawsze należy wykorzystywać z z kropką.
Wyraz też służy do wzmocnienia zdania i podkreślenia w nim najważniejszych informacji. Może być wykorzystany także do potwierdzenia, że jakaś sytuacja ma miejsce w drugim przypadku tak samo, jak w pierwszym.

Przykłady poprawnej pisowni

Ja też nie lubię tego nowego chłopaka, który przyszedł do nas do pracy, wydaje się fałszywy.
Ilekroć to robisz, czuję się przez ciebie głupio. I nie tylko ja, Ania i Małgosia też tak uważają.
Też mi ocena! Spodziewałem się, że z tego sprawdzianu dostanę piątkę, a tu tylko trójka.


Niepoprawna pisownia

terz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tesz

Niepoprawna pisownia