Stwierdzenie na pewno złożone jest z dwóch elementów: przyimka na w połączeniu z dawną, prasłowiańską formą przymiotnika pewno rodzaju nijakiego. Konsekwencją tej informacji jest fakt, iż jedyną poprawną formą pisowni jest w tym przypadku zapis rozdzielny. Podobna zasada tyczy się także podobnych zwrotów takich jak: na nowo, na okrągło, a także na prawo czy na lewo. Dodatkowe, przedstawione niżej formy pisowni nie są więc poprawne, a zaprezentowane zostały wyłącznie w charakterze przykładów błędnej pisowni (błędów językowych). W celu pełnego zrozumienia znaczenia wyrażenia na pewno zachęcamy do zapoznania się z jego definicją, jak również przygotowanymi przez nas przykładami użycia w zdaniu. Zawsze możesz również skorzystać z naszej pomocy bezpośrednio, wystarczy zadać pytanie w sekcji komentarzy, a nasza redakcja nie pozostawi go bez odpowiedzi.

Poprawna pisownia

na pewno

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie stanowi frazę przysłówkową, która nie podlega odmianie. Znaczenie na pewno to: bez cienia wątpliwości, bez wątpienia i z całą pewnością. Lista synonimów dla wyrażenia to między innymi: z pewnością, niewątpliwie, bez dwóch zdań, na sto procent, na bank a potocznie także na pewniaka i bankowo. Antonimami, czyli wyrażeniami o znaczeniu przeciwstawnym będą w tym wypadku: prawdopodobnie, może, chyba i być może.

Przykłady poprawnej pisowni

Jestem przekonana, że Iza nie chciała Cię urazić, na pewno lada moment przyjedzie do Ciebie z przeprosinami.
Na pewno będę na miejscu punktualnie, wiesz przecież doskonale, że nigdy się nie spóźniam na spotkania.
Chociaż nie udało mi się zaliczyć egzaminu za pierwszym razem, na pewno będę się uczyć ciężej, by zdać go przy kolejnym podejściu.
To nie pierwszy incydent z udziałem Marcina, na pewno jeszcze nie raz wywinie podobny numer!
Choć nie jestem pewna, czy będę w stanie spełnić twoje oczekiwania, na pewno będę się bardzo starać.
Na pewno nie uda mi się przyjść jutro do pracy, dziś wieczorem wyjeżdżam poza miasto i nie wrócę do wtorku.


Niepoprawna pisownia

napewno

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na pew no

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

napew no

Niepoprawna pisownia