Stwierdzenie „na pewno” złożone jest z dwóch elementów: przyimka „na” w połączeniu z dawną, prasłowiańską formą przymiotnika „pewno” rodzaju nijakiego. Konsekwencją tej informacji jest fakt, iż jedyną poprawną formą pisowni jest w tym przypadku zapis rozdzielny. Podobna zasada tyczy się także podobnych zwrotów takich jak: na nowo, na okrągło, a także na prawo czy na lewo. Dodatkowe, przedstawione niżej formy pisowni nie są więc poprawne, a zaprezentowane zostały wyłącznie w charakterze przykładów błędnej pisowni (błędów językowych). W celu pełnego zrozumienia znaczenia wyrażenia „na pewno” zachęcamy do zapoznania się z jego definicją, jak również przygotowanymi przez nas przykładami użycia w zdaniu. Zawsze możesz również skorzystać z naszej pomocy bezpośrednio, wystarczy zadać pytanie w sekcji komentarzy, a nasza redakcja nie pozostawi go bez odpowiedzi.

Poprawna pisownia

na pewno

Poprawna pisownia, znaczenie: bez wątpienia, z pewnością.

Przykłady poprawnej pisowni

Jestem przekonana, że Iza nie chciała Cię urazić, na pewno lada moment przyjedzie do Ciebie z przeprosinami.
Na pewno będę na miejscu punktualnie, wiesz przecież doskonale, że nigdy się nie spóźniam na spotkania.
To nie pierwszy incydent z udziałem Marcina, na pewno jeszcze nie raz wywinie podobny numer!
Na pewno nie uda mi się przyjść jutro do pracy, dziś wieczorem wyjeżdżam poza miasto i nie wrócę do wtorku.


Niepoprawna pisownia

napewno

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na pew no

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

napew no

Niepoprawna pisownia