Poprawna pisownia

pomożesz

Poprawna pisownia, znaczenie: pomożesz jest formą słowa pomagać, które oznacza niesienie pomocy, służenie komuś radą, ułatwienie pracy, przyczynienie się do czegoś. Etymologicznie pochodzi od starosłowiańskiego słowa magati, czyli być w stanie, móc. Pomożesz jest czasownikiem w czasie przyszłym prostym, w trybie oznajmującym lub pytającym, w drugiej osobie. Wyrazy pokrewne: pomaganie, pomóc, pomocny.
Zgodnie z zasadami ortografii jeżeli wyraz z głoską ż w formie pochodnej wymienia się na g, to piszemy ż, pomożeszpomagać. Ponadto poprawna jest zawsze pisownia łączna.

Przykłady poprawnej pisowni

Nauczycielka matematyki poleciła nam dużo zadań tekstowych do rozwiązania, tatusiu pomożesz mi je zrobić?
Idę na zakupy do sklepu, pomożesz mi później przynieść torby z auta?
Marku posprzątaj proszę pokój, ponieważ później pomożesz mi ugotować obiad i upiec ciasto, za godzinę przychodzi moja mama.


Niepoprawna pisownia

po możesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pomorzesz

Niepoprawna pisownia