Poprawna pisownia

rządzić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

żądzić

Niepoprawna pisownia