Poprawna pisownia

rządzić

Poprawna pisownia, znaczenie: rządzić jest to czasownik w formie bezokolicznika. Pochodzi od staropolskiego określenia rzędzić. Pisownia przez rz nie jest poparta żadną regułą ortograficzną, ponieważ nie wymienia się na r. Jednakże możemy w tym przypadku odnieść się do zapisów historycznych, czyli rzędzić. Ponadto w Słowniku Etymologicznym Języka Polskiego z 1927 roku, Aleksander Brückner zapisał słowo rządzić przez rz. Synonimy: mieć władzę, sprawować rządy, panować. Wyrazy pokrewne: rządy, zarządzać, rządowy.
Rządzić oznacza decydować o wszystkim, posiadać władzę, wydawać rozkazy, dowodzić. Rządzić można państwem, dużymi lub małymi grupami społecznymi, a także jednostką. Rządzić się – postępować według swojego upodobania i woli.

Przykłady poprawnej pisowni

Moja nowa koleżanka w klasie bardzo lubi rządzić i wydawać polecenia.
W tych trudnych wojennych czasach rządzić krajem to nie tylko wyzwanie, ale patriotyczna misja.
Nie będziesz się rządzić i mówić mi co mam robić!


Niepoprawna pisownia

żądzić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzondzić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żondzić

Niepoprawna pisownia