Niepoprawna pisownia

zato

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za to

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to w zdaniach pełni funkcję spójnika, najczęściej łączącego ze sobą dwa człony zdania współrzędnie złożonego. Warto zapamiętać, że w takiej sytuacji zwrot ten musi być poprzedzony przecinkiem. Jego znaczenie to: ale, lecz, jednak, natomiast, aczkolwiek.
Powyższe określenie zaliczamy do grupy wyrażeń przyimkowych. W języku polskimi istnieje reguła, która nakazuje, by ogromną większość tych wyrażeń zapisywać osobno i ma ona zastosowanie również w przypadku powyższego sformułowania.

Przykłady poprawnej pisowni

Dziś niestety nie możesz iść do koleżanki, bo pomagasz mi w ogrodzie, za to w piątek możesz ją odwiedzić.
Bardzo mi przykro, że nie dałam rady wczoraj się z Tobą zobaczyć, za to może wpadniesz do mnie jutro?
Nie udało nam się rozwiązać tego problemu, za to pojawiło się kilka nowych.