Poprawna pisownia

pantoflarz

Poprawna pisownia, znaczenie: pantoflarz zawsze należy pisać przez -rz na końcu. Pisownia taka wynika z zasady ortograficznej języka polskiego, mówiącej, że w rzeczownikach oznaczających osoby lub przedmioty rodzaju męskiego, zakończonych na -arz oraz -erz, zawsze występuje dźwięczny dwuznak -rz.
Pantoflarz to potoczne, pejoratywne określenie mężczyzny, który nie ma własnego zdania, nie decyduje samodzielnie i zawsze ulega kobiecie.

Przykłady poprawnej pisowni

Heniek to prawdziwy pantoflarz, zawsze tylko przytakuje żonie.
Tomek, nie ulegaj ciągle dziewczynie, bo koledzy powiedzą, że jesteś pantoflarzem.
Prawdziwy facet musi mieć swoje zdanie, inaczej to zwykły pantoflarz.


Niepoprawna pisownia

pantoflaż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pantoflasz

Niepoprawna pisownia