Poprawna pisownia

niekredytowi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie kredytowi

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.