Poprawna pisownia

Darii

Poprawna pisownia, znaczenie: Darii to odmienione imię Daria, forma ta pojawia się w miejscowniku, celowniku i dopełniaczu. Jest jednocześnie imię zapożyczone. Zgodnie z zasadami języka polskiego, odnoszącymi się do wyrazów obcego pochodzenia, kończących się na -ia występujące po spółgłosce, w czasie odmiany należy umieścić na jego końcu -ii.
Imię żeńskie Daria, podobnie jak męskie Dariusz, wywodzi się najpewniej z języka perskiego. Oznacza osobę, która coś zachowuje lub posiada.

Przykłady poprawnej pisowni

W domu Darii zawsze panuje bałagan, ponieważ ani ona, ani jej bracia nie przykładają się do sprzątania.
W dniu urodzin Darii urządzimy dla niej małe przyjęcie i wręczymy przygotowane prezenty.
Zawsze zastanawiam się, jak to możliwe, że Darii nie przeszkadza głośne zachowanie jej sąsiadów.


Niepoprawna pisownia

Dari

Niepoprawna pisownia, poprawne jedynie w znaczeniu: język z grupy irańskiej, używany obecnie w Afganistanie.

Niepoprawna pisownia

Darji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Darjii

Niepoprawna pisownia