Niepoprawna pisownia

viceversa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

vice versa

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to zwrot pochodzący z języka łacińskiego, oznaczający: odwrotnie, na odwrót oraz żartobliwie: wzajemnie.
Jego pisownia powinna być zawsze rozłączna, w myśl obowiązującej w języku polskim reguły, która nakazuje, by wyrażenia obcego pochodzenia zapisywać zgodnie z zapisem oryginalnym. W łacinie zwrot ten jest utworzony przez dwa samodzielnie funkcjonujące wyrazy: vice, oznaczające osobę znajdującą się niżej w hierarchii, na przykład wicedyrektor, oraz verso, znaczące: odwrotna strona (w książkach strona verso to strona lewa lub parzysta).
Warto również zapamiętać, że dopuszcza się zapis v.v.

Przykłady poprawnej pisowni

Już od pierwszych klas szkoły podstawowej za nią nie przepadałam i vice versa.
Może zarezerwujemy kort na dwie godziny i się nim podzielimy? My będziemy grać przez pierwszą godzinę, wy przez drugą, a jutro vice versa.
Nie mam ochoty z nim rozmawiać i vice versa.


Niepoprawna pisownia

vice-versa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wice wersa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wicewersa

Niepoprawna pisownia