Zarówno wyraz rękami jak i rękoma wywodzi się od rzeczownika ręka. Są to formy słowa podstawowego odmienione w narzędniku liczby mnogiej. Anatomiczna definicja ręki to: część kończyny górnej człowieka od nadgarstków do końca palców, potocznie jednak terminem określa się tym całą kończynę górną. Dla miłośników gier karcianych ręka to wszystkie karty, trzymane w danej chwili przez gracza, z kolei w żargonie sportowym nazywamy tak niedozwolone zagranie piłki ręką.
W słowniku języka polskiego figurują obie formy: rękoma oraz rękami. Językoznawcy dopuszczają zamienne ich stosowanie, jednak zawracają uwagę na fakt, że druga z postaci używana jest kilkakrotnie częściej.

Poprawna pisownia

rękoma

Poprawna pisownia, znaczenie: forma poprawna, choć mniej popularna.

Przykłady poprawnej pisowni

Leż spokojnie, nie próbuj wstawać. Czy możesz ruszać rękoma?
Poczekaj, pozwól mi zasadzić to drzewko własnymi rękoma.
Czy do krojenia warzyw używasz malaksera czy robisz to rękoma?


Poprawna pisownia

rękami

Poprawna pisownia, znaczenie: forma występująca powszechniej, zalecamy jej użycie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie mogę dłużej siedzieć z założonymi rękami, muszę coś zrobić w tej sprawie.
Broniłem się przed tym rękami i nogami, ale ostatecznie i tak muszę założyć drugie konto w banku.
Mój sąsiad własnymi rękami zamienił zwykły ogród w malownicze dzieło sztuki.


Niepoprawna pisownia

renkami

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

renkoma

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ręcami

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rencami

Niepoprawna pisownia