Poprawna pisownia

bohater

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższy wyraz zawsze zapisujemy przez h. Niestety, w języku polskim nie istnieje reguła, która konkretnie uzasadniałaby tę pisownię i należy ją po prostu zapamiętać. Dla ułatwienia warto skojarzyć, że wszystkie wyrazy pokrewne, czyli na przykład: bohaterski, bohaterstwo, bohaterka, również piszemy przez h.
Określeniem tym nazywamy osobę, która wykazała się odwagą, męstwem, poświęceniem. Mówimy tak też na główną postać występującą w filmie, książce czy w sztuce teatralnej. Niekiedy również bohaterem nazywamy osobę, która budzi chwilowe zainteresowanie, na pewien czas skupia na sobie uwagę otoczenia.

Przykłady poprawnej pisowni

Wczoraj jeden ze strażaków wyniósł małe dziecko z płonącego budynku – to prawdziwy bohater.
Mój dziadek został po wojnie odznaczony kilkoma medalami. Bohater z niego.
Bardzo denerwował mnie bohater tej powieści. Nie mógł zdecydować, czego tak naprawdę chce.


Niepoprawna pisownia

bochater

Niepoprawna pisownia