Nie wiem zawsze zapisujemy osobno, forma pisowni łączna jest błędna.

Niepoprawna pisownia

niewiem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wiem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wjem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewjem

Niepoprawna pisownia