Nie wiem zawsze zapisujemy osobno, forma pisowni łączna jest błędna.

Niepoprawna pisownia

niewiem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wiem

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nie wiem oznacza, że osoba wypowiadająca się nie miała okazji poznać danego zagadnienia lub osoby, nie posiada na jakiś temat odpowiedniej wiedzy.
Czasownik nie wiem zapisujemy oddzielnie. Jest to zgodne z ogólną zasadą pisowni czasowników z przeczeniem nie, które zawsze mają znajdować się rozłącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wiem, ile lat będziemy spłacać ten kredyt i z czego, dlatego nie chcę się na niego decydować.
Chciałbym ci pomóc, ale nic nie wiem na ten temat, dlatego lepiej zapytaj wujka Bartka, on się na tym zna.
Zawsze powtarzał nie wiem, kiedy zapytano go o coś, o czym nie chciał się wypowiadać.


Niepoprawna pisownia

nie wjem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewjem

Niepoprawna pisownia