Niepoprawna pisownia

narzreć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nażreć

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nażreć ma negatywne znaczenie. Jest wyrazem, który oznacza szybkie, zachłanne jedzenie, często nadmierne opychanie się. Może też odnosić się do procesu jedzenia, który jest bardzo nieelegancki i nieodpowiedni do miejsca oraz sytuacji.
Nażreć należy zapisywać przez ż. Wyraz ten pochodzi od żerti, które występowało już w języku prasłowiańskim i dało początek między innymi słowom pożerać, żerować. Pisownia oparta jest więc o etymologię.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie rozumiem, dlaczego ty zawsze musisz się tak nażreć jak świnia, przez co potem boli cię brzuch.
Jak mogłeś nażreć się aż tyle słodyczy? Czy ty nie wiesz, że takie jedzenie jest niezdrowe?
On przyszedł się tutaj tylko nażreć i zobacz, jak wygląda, cały jest ochlapany sosami.


Niepoprawna pisownia

na żreć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na rzreć

Niepoprawna pisownia