Niepoprawna pisownia

swojim

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

swoim

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz swoim jest formą zaimka dzierżawczego swój. Występuje w dopełniaczu, bierniku i miejscowniku jego liczby mnogiej. Zaimek swój spełnia kilka funkcji w języku polskim. W odpowiednim kontekście zastępuje zaimki dzierżawcze: mój, twój, nasz, wasz, jego, jej, ich. Jest też określeniem znajomej osoby, kogoś kto należy do tego samego środowiska, grupy czy rodziny.
Pisemna forma swojim jest błędem, który wynika z fonetyki, czyli z wymowy. Zaimek zapisujemy bowiem przez i zgodnie z regułą obowiązującą w polskiej ortografii, która mówi wyraźnie, że po samogłosce nie piszemy zbitki literowej w formie ji, ale samo i.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie zabieraj tych rzeczy swoim dzieciom, one są bezpłatne, ale nie wypada tyle brać.
Nie wyjmuj tylko swoich rzeczy. Chłopie, trzeba wypakować wszystkie zakupy.
Swoimi sprawami się tutaj nie zajmiesz, to nie jest odpowiednie miejsce dla tego typu interesów.


Niepoprawna pisownia

zwoim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sfoim

Niepoprawna pisownia