Niepoprawna pisownia

szalejeż

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

szalejesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

szalejerz

Niepoprawna pisownia