Niepoprawna pisownia

charem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

harem

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo harem w muzułmańskich krajach oznacza miejsce w domu, w którym mieszkają kobiety. Określa się tak również żony oraz nałożnice, które mieszkają w haremie u danego muzułmanina.
Rzeczownik harem należy zapisywać przez h. Jest to słowo pochodzenia tureckiego, gdzie brzmi haram i oznacza zakazane, święte. Według zasad, które obowiązują w języku polskim, wyrazy obcego pochodzenia należy zapisywać z użyciem h, zgodnie z obcojęzycznym pierwowzorem.

Przykłady poprawnej pisowni

W europejskiej kulturze harem często jawi się jako miejsce, w którym kobiety przetrzymywane są siłą, jak niewolnice.
Branki często porywane były do haremu, gdzie spędzały życie w niewoli, jako nałożnice zamożnych mężczyzn.
W niektórych książkach fantasy pojawiają się kultury podobne do muzułmańskiej, w których mężczyzna posiada harem.