Niepoprawna pisownia

rzycie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: dawniej, obecnie regionalnie: dupa.


Poprawna pisownia

życie

Poprawna pisownia