Poprawna pisownia

hejnał

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu tego słowa jest hejnał, przez h na początku. Jest to słowo, które pochodzi z języka węgierskiego, w którym hejnał oznacza świt. Jego pisownię można wyjaśnić tym, że zostało przeniesione do języka polskiego w niemal identycznej wersji, jak oryginalna, stąd jego poprawna pisownia z h. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w polskiej ortografii, wyrazy obcego pochodzenia zapisujemy w ten sposób.
Hejnał jest prostą melodią, która jest grana na dętym instrumencie blaszanym, może to być kornet albo trąbka. Jest to sygnał w wojsku, a także tradycyjnie grana w Krakowie z Wieży Mariackiej melodia, upamiętniająca najazd Tatarów. Nazywa się tak odgłos wydawany przez żurawie. Hejnał zawsze grany jest o odpowiedniej porze.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy odwiedzasz Kraków, zwróć uwagę na wygrywany tam hejnał mariacki, jest on ściśle powiązany z historią tego miasta.
Hejnał mariacki jest muzycznym symbolem Krakowa, grany jest co godzinę przez całą dobę.
Wielu osobom hejnał mariacki może wydawać się dziwny, jednakże krakowianie są do niego przyzwyczajeni.


Niepoprawna pisownia

chejnał

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cheinał

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

heinał

Niepoprawna pisownia