Niepoprawna pisownia

usówać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

usuwać

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to czasownik przechodni niedokonany, który zawsze piszemy przez u. Uzasadnia to fakt, że samogłoska ta nie jest w powyższym słowie częścią przyrostka (co mogłoby sugerować, że należy zapisać ó), ale rdzenia. We współczesnej polszczyźnie nie istnieje żadna reguła, przecząca temu zapisowi i należy go zapamiętać.
Usuwać to inaczej sprawiać, że coś przestanie znajdować się gdzieś, gdzie było do tej pory, czy też kasować dane z dysku. Mówimy tak również na wycinanie przez chirurga zmiany patologicznej lub całego organu za pomocą odpowiednich narzędzi. Czasownikiem tym możemy określić także sprawienie, że coś przestanie istnieć, pozbawienie kogoś zajmowanego przez niego do tej pory stanowiska czy urzędu i dodatkowo oddalenie kogoś z danego miejsca.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie możesz usuwać wszystkich swoich plików tak szybko. Co jeśli kiedyś znów będziesz ich potrzebował?
Na zebraniu nowego zarządu zdecydowano, że dyrektor będzie usuwać wszystkich pracowników, którzy w jego opinii szkodzą firmie.
Chirurg przekazał mi, że istnieje możliwość, że będzie musiał usuwać odrastającą zmianę co kilka lat.


Niepoprawna pisownia

usówadź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

usuwadź

Niepoprawna pisownia