Niepoprawna pisownia

wójkowi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wujkowi

Poprawna pisownia