Niepoprawna pisownia

chaniebny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

haniebny

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz haniebny stosowany jest w odniesieniu do czegoś lub kogoś przynoszącego hańbę oraz do czynów niegodnych i kompromitujących. Wyrazy bliskoznaczne: budzący zgorszenie, gorszący, godny pogardy, kompromitujący. Wyrazy pokrewne: haniebność, pohańbić, haniebny. Haniebny jest formą pochodną od wyrazu hańba, który etymologicznie wywodzi się z języka czeskiego, od słowa hanba – wstyd, ujma. Pochodzenie przypisuje się też staropolskiemu określeniu gańba, które było używane w Polsce do XV wieku.
Haniebny jest przymiotnikiem stopniowalnym, w liczbie pojedynczej. Jego pisownię przez h nie tłumaczy żadna reguła ortograficzna. Jedynie możemy opierać się na pochodzeniu słowa z języka czeskiego, które było pisane przez h.

Przykłady poprawnej pisowni

Czytając biografię Józefa Stalina wyłania się obraz człowieka nieludzkiego, haniebnego i odpornego na krzywdę innych osób.
Twoje zachowanie na ostatniej dyskotece było nie tylko nieprzyzwoite i gorszące, ale także haniebne.
Dla zdobycia władzy wielu polityków dopuszcza się działania poza prawem, machlojek, oszustw i haniebnych postępków.