Poprawna pisownia

pod rząd

Poprawna pisownia, znaczenie: pod rząd należy zapisywać oddzielnie. Jest to wyrażenie przyimkowe, a zgodnie z zasadą języka polskiego takie określenia zapisuje się rozłącznie. Co więcej, jest to kalka z języka rosyjskiego, która została przejęta w niezmienionej pod względem zapisu formie.
Pod rząd jest często używane jako synonim określenia z rzędu, czyli w kolejności. Warto jednak zauważyć, że będąc kalką z języka rosyjskiego, jest dopuszczalne tylko w mowie potocznej i nie powinno być zapisywane w oficjalnych pismach.

Przykłady poprawnej pisowni

Tadeusz trzy razy pod rząd zdobył tytuł mistrza maratonu w zawodach międzyuczelnianych.
Ósma porażka pod rząd! Czy ty naprawdę nie mógłbyś bardziej przykładać się do tego sportu?
Już trzech klientów pod rząd zapłaciło mi banknotem dwustuzłotowym. Nie mam jak wydać reszty.


Niepoprawna pisownia

podrząd

Niepoprawna pisownia, wyjątek: w biologii oznacza kategorię systematyczną niższą od rzędu, grupę powstałą z podzielenia rzędu na niższe.