Poprawna pisownia

kiedy indziej

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie kiedy indziej zapisujemy rozłącznie. Jest to wyrażenie, które składa się z przyimka kiedy oraz niesamodzielnego przysłówka indziej. W polszczyźnie złożone wyrażenia przysłówkowe i przyimkowe zapisujemy oddzielnie. Co więcej, warto pamiętać, że kiedy indziej jest jedyną poprawną formą, podczas gdy często używane kiedyś indziej jest błędem językowym.
Zwrot kiedy indziej to inaczej w innym czasie albo przy innej okazji.

Przykłady poprawnej pisowni

Musimy tam pójść kiedy indziej, bo teraz niestety nie mam czasu na taką długą wycieczkę.
Chciała iść jutro na jazdę konną, ale musiała przełożyć swój trening na kiedy indziej z powodu przeziębienia.
Kiedy indziej pójdziemy na lody, bo teraz nie chce mi się wychodzić, jest brzydka pogoda i zaraz zacznie padać.


Niepoprawna pisownia

kiedyindziej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kiedy-indziej

Niepoprawna pisownia