Niepoprawna pisownia

szawkę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

szafkę

Poprawna pisownia