Poprawna pisownia

Poprawna pisownia, znaczenie: cudem nazywamy niezwykłe wydarzenie, niezgodne z prawami natury, rzecz bądź zjawisko niepospolite, wywołujące podziw i zdumienie, a także niezwykły akt działania siły nadprzyrodzonej.
Jedyną poprawną wersją zapisu omawianego sformułowania jest ta zapisywana przez u otwarte. Termin ten występował w języku polskim już w XIV wieku pod następującymi postaciami: czudo, cudo oraz znany nam współcześnie cud. Od XVI wieku obecna była już tylko wersja aktualna.

Przykłady poprawnej pisowni

Jej wyzdrowienie uważam za prawdziwy cud.
Ależ pięknie wyglądasz! Po prostu cud, miód!
Cała rodzina chorej spędzała długie godziny w kaplicy szpitalnej, prosząc Boga o cud.


Niepoprawna pisownia

cód

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cót

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cut

Niepoprawna pisownia